Nehnuteľnosti

Zoznam zmlúv Nehnuteľnosti

Kúpna zmluva - Pozemok
Kúpnou zmluvou predávajúci odplatne prevádza vlastnícke právo k určitej veci (nehnuteľnosti) na kupujúceho.
Kúpna zmluva - Stavba so zastavaným pozemkom
Kúpnou zmluvou predávajúci odplatne prevádza vlastnícke právo k určitej veci (nehnuteľnosti) na kupujúceho.
Kúpna zmluva - Byt
Kúpnou zmluvou predávajúci odplatne prevádza vlastnícke právo k určitej veci (nehnuteľnosti) na kupujúceho.
Kúpna zmluva - Byt a nebytový priestor
Kúpnou zmluvou predávajúci odplatne prevádza vlastnícke právo k určitej veci (nehnuteľnosti) na kupujúceho.
Kúpna zmluva - Nebytový priestor
Kúpnou zmluvou predávajúci odplatne prevádza vlastnícke právo k určitej veci (nehnuteľnosti) na kupujúceho.
Darovacia zmluva - Pozemok
Darovacou zmluvou darca bezodplatne prevádza vlastnícke právo k určitej veci (nehnuteľnosti) na obdarovaného.
Darovacia zmluva - Stavba so zastavaným pozemkom
Darovacou zmluvou darca bezodplatne prevádza vlastnícke právo k určitej veci (nehnuteľnosti) na obdarovaného.
Darovacia zmluva - Byt
Darovacou zmluvou darca bezodplatne prevádza vlastnícke právo k určitej veci (nehnuteľnosti) na obdarovaného.
Darovacia zmluva - Nebytový priestor
Darovacou zmluvou darca bezodplatne prevádza vlastnícke právo k určitej veci (nehnuteľnosti) na obdarovaného.
Darovacia zmluva - Byt a nebytový priestor
Darovacou zmluvou darca bezodplatne prevádza vlastnícke právo k určitej veci (nehnuteľnosti) na obdarovaného.
Nájomná zmluva - Pozemok
Nájomnou zmluvou prenajímateľ poskytne za odplatu inému pozemok do dočasného užívania.
Nájomná zmluva - Stavba a pozemok
Nájomnou zmluvou prenajímateľ poskytne za odplatu inému stavbu a pozemok do dočasného užívania.