Často kladené otázky (Frequently Asked Questions)

Portál Zmluvy online je interaktívna databáza zmlúv a právnych dokumentov pripravená v spolupráci s advokátskou kanceláriou, ktorý Vám umožní prístup a prácu s dokumentmi najčastejšie používanými v bežných životných situáciách a obchodných transakciách. Viac informácii nájdete v dokumente Všeobecné informácie o zmluvach.
Cena za prístup do Zmlúv online je stanovená v cenníku. Je možné si zvoliť dĺžku prístupu podľa vlastného výberu v ponúkaných možnostiach.
Prístupom do Zmlúv online zíkavate oprávnenie vo Vašom konte, na príslušné obdobie, ktoré umožňuje vytvárať a ukladať akékoľvek ponúkané zmluvy do konta, pristupovať k zmluvam a využívať príslušnú funkcionalitu.
Okrem samotného vytvorenia a uloženia zmluvy ju môžete vygenerovať do formátu Microsoft Word alebo PDF. K zmluve sa môžete kedykoľvek vrámci prístupu vrátiť a upraviť ju. Zo zmluvy môžete vytvárať kópie, odoslať ju na email alebo využiť funkcionalitu a zaslať vyplnenú zmluvu právnikovi na kontrolu.
K vytvoreným zmluvam po skončení prístupu nebudete môcť pristupovať, je potrebné si prístup na ďalšie obdobie zakúpiť.
Počas zakúpeného prístupu na akékoľvek obdobie môžete vytvoriť neobmedzený počet zmlúv alebo ponúkaných dokumentov.
Vytvorené zmluvy môžete upravovať. Môžete dopĺňať ľubovoľné údaje do zmlúv vrámci portálu Zmluvy online alebo si stiahnuť príslušnú zmluvu do počítača a upravovať ju tam, vrátane zmeny textu alebo formátu.
Pripomíname však, že akýkoľvek zmenený alebo doplnený údaj do zmluvy by ste mali konzultovať s osobou oprávnenou poskytovať právne služby.
Zmluvy online umožňujú vygenerovať zmluvu do dvoch formátov. Pre zobrazenie zmluvy v PDF formáte stačí mať nainštalovaný PDF reader (odporúčame Adobe Acrobat Reader), ktorý umožňuje zobraziť dokumenty PDF.
Druhý formát DOCX je určený pre zobrazenie dokumentu v programe Microsoft Word 2007 alebo v novšej verzii tohoto programu. Existuje mnoho verzií alebo podobných programov ako je Microsoft Word, ale bohužiaľ dochádza k nekompatibilite medzi týmito verziami a vykreslenie dokumentu nemusí byť vo všetkých rovnaké. Často dochádza k zmene formátovania alebo posunom textu. Preto neodporúčame pracovať s inými verziami ako je Microsoft Word 2007 alebo jeho novšou verziou.
Ak vygenerovanú zmluvu už nechcete upravovať alebo ju chcete vytlačiť či elektronicky odoslať tretej strane, odporúčame používať formát PDF.
Zmluvy online právnu pomoc neposkytujú. V prípade, že k vytvorenej zmluve potrebujete právne poradenstvo, odporúčame Vám využiť možnosť konzulácie s advokátskou kanceláriou, ktorá zmluvu vytvorila.